Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne lub inaczej certyfikat energetyczny jest dokumentem, który poświadcza przeprowadzenie audytu energetycznego przez osobę posiadającą po temu stosowne kompetencje, umiejętności i zezwolenia. Jest to dokument, który, mówiąc w pewnym uproszczeniu, informuje o jakości budynku ocenianej przez pryzmat zużycia energii.

Może zainteresuje Cię atrakcyjne mieszkanie niedaleko Wrocławia?

Świadectwa energetyczne to jeden ze sposobów realizacji europejskiego programu zmniejszania zanieczyszczenia środowiska. Szczególnego znaczenia nabiera to w krajach takich jak Polska, w których zdecydowana większość energii pochodzi ze spalania kopalin. Jest to możliwe dzięki unifikacji prezentowanych w certyfikatach danych. Każdy taki dokument musi dać odpowiedź na pytanie, jakiej ilości energii, wyrażonej w kWh/m2/rok, trzeba użyć, aby zaspokoić różne potrzeby związane z użytkowaniem budynku. W naszej strefie klimatycznej oznacza to – w przełożeniu na prostszy język – odpowiedź na pytanie o to, ile ciepła potrzeba, aby zimą ogrzać mieszkanie czy dom do przeciętnej temperatury bytowej.

Warto podkreślić, że od chwili wprowadzenia obowiązku przygotowywania certyfikatów energetycznych zużycie energii w nowych nieruchomościach (planowane, względem planowanego dla nieruchomości budowanych przed wejściem w życie obowiązku certyfikacji) spadło o 20 do 60%.Wymuszenie stosowania nowych, bardziej ekologicznych materiałów i zielnych technologii z pewnością odmieniło budownictwo, a nabywcom i najemcom mieszkań pozwala także uzyskać informacje na temat potencjalnego przyszłego kosztu eksploatacji, dlatego jest to dokument, który przydaje się nie tylko po to, aby schować go do archiwum – jego wartość jest wprost proporcjonalna do dokładności, z jaką przeprowadzono audyt.